Política de Privacidade

En cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos persoais, a continuación, informámoslle da nosa política de privacidade:

Quen é o controlador dos teus datos?

PROPIETARIO DA PÁXINA WEB

NOME DA EMPRESA: REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL GALEGA
CIF: G-15.055.890
OFICINA REGISTRADA: RÚA JUAN DE CIORRAGA, Nº 3, BAIXO - 15008 - A CORUÑA
CONTACTO:
Teléfono: 981 900 600
Correo electrónico: info@futgal.es
INSCRICIÓN DE DEPORTES E ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DE GALICIA: C-327

Con que finalidade procesamos os teus datos persoais?

Os datos persoais de usuario recollidos a través dos formularios dispoñibles no sitio web son recollidos pola REAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL. cos seguintes fins:

  1. Contesta a túa pregunta.
  2. Xestionar o rexistro de eventos.
  3. Xestiona os correos electrónicos para que poidas recibir Boletíns de noticias de ocaminodofutbol.com.
  4. Colaborar coas autoridades competentes, de conformidade coa lexislación vixente, na protección dos dereitos dos usuarios ou terceiros contra as condutas maliciosas ou ilegais de calquera usuario.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Os datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para levar a cabo os fins para os que foron recollidos, sempre que non revogue os consentimentos concedidos. Máis tarde, se é necesario, manteremos a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e / ou subscrita, o interese lexítimo, a autorización legal e / ou o consentimento do interesado. Os datos que lle solicitamos son axeitados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitalos, pero a súa falta de comunicación pode afectar á finalidade do servizo ou á imposibilidade de prestalo.


A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non comunicaremos os seus datos a ningún terceiro, a menos que se lle indique expresamente.

Cales son os teus dereitos cando nos proporcionas os teus datos?

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

  • Dereito a solicitar acceso a datos persoais relacionados co interesado
  • Dereito de rectificación ou supresión
  • Dereito de oposición
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
  • Dereito á portabilidade de datos

Como propietario dos datos persoais obtidos, pode exercer os seus dereitos para protexer os datos persoais enviando unha comunicación escrita ao domicilio social que aparece nesta política de privacidade ou enviando un correo electrónico ao correo electrónico habilitado para este fin, info @ futgal.es, incluíndo nos dous casos unha fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.
Podes obter modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os teus dereitos no sitio web da autoridade nacional de control, a Axencia Española de Protección de Datos, en adiante, AEPD, www .agpd.es .

¿Podo retirar o consentimento?

Ten a posibilidade e o dereito de retirar o consentimento para calquera propósito específico concedido nese momento, sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.


Onde podo reclamar se considero que os meus datos non se procesan correctamente?

Se consideras que os teus datos non se tratan correctamente, podes dirixir as túas reclamacións ao correo electrónico info@futgal.es ou á autoridade de protección de datos correspondente, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.agpd.es .


Seguridade e actualización dos teus datos persoais

Co fin de protexer a seguridade dos seus datos persoais, adoptamos todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais proporcionados. Todo isto para evitar a súa alteración, perda e / ou tratamento ou acceso non autorizado, como esixe a normativa, aínda que non existe seguridade absoluta.
É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos comunique sempre que haxa algún cambio nel.


Confidencialidade
Os seus datos serán tratados co máximo coidado e confidencialidade por todo o persoal implicado nalgunha das fases do tratamento. Non transferiremos nin comunicaremos os seus datos a ningún terceiro, excepto nos casos previstos na lei ou a menos que nos autorice expresamente.